Ελληνικά

Rooms and reservation

ΤΙΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Για διαθεσιμότητα δωματίων, τιμές, καθώς και ημερομηνίες κρατήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Ξενοδοχείο Cavo D 'Oro
Τηλ.: 210-4113744, 210-4113745
210-4112957, 210-4122223
Fax:  210-4122210
Διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 19-21, Καστέλλα
18533, Πειραιάς

Email: hotelcavodoro@yahoo.com

URL: www.hotelcavodoro.gr.